Про проект

З 1 вересня 2017 року в 44 школах м. Києва впроваджується експериментальна програма «Початкова школа: освіта для життя». Програмою передбачено реалізацію інтегрованого тематично-проектного навчання. Спільний освітній простір учителя та учнів будується на основі інтеграції змісту освіти та видів діяльності навколо проблемних питань дослідно-творчих міні-проектів. Єдиний тематичний простір дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін, дає можливість розглянути аналогічний матеріал під різними кутами зору.
Основною формою організації освітнього процесу є тематичний проект, що побудований на основі глибинної вертикальної та горизонтальної інтеграції змісту та передбачає практичну й дослідницьку діяльність учнів молодшого шкільного віку. Діяльність спрямована на вирішення ключового проблемного питання, яке ставиться на початку проекту. Тривалість кожного проекту – 2-3 тижні. Кожен проектний день має спільну тему та тематичне питання, яке вирішується протягом дня.
Програма сприяє розвитку емоційного інтелекту, комунікативних здібностей, лідерських якостей, здатності працювати в команді; розвиває вміння самостійно приймати рішення у звичайних та непередбачуваних ситуаціях.


Дослідно-експериментальна робота
здійснюється у період  з
01 липня 2017 року по 01 вересня 2021 р. відповідно до спеціально розробленої Програми за такими етапами:

 І   етап – організаційно-підготовчий (червень 2017- серпень 2017)

 ІІ етап – організаційно-пошуковий (вересень 2017 – серпень 2020) – удосконалення змістовно-методичного забезпечення освітнього процесу та його апробацію в умовах спеціально-організованого навчання

 ІІІ  етап підсумковий (вересень 2020 – серпень 2021) –  узагальнення результатів попередніх етапів дослідження; проведення аналізу результатів експерименту з використанням визначених методик.


Освітню програму «Початкова школа: освіта для життя» розроблено з метою реалізації концептуальних ідей проекту «Нова Українська школа» та апробації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти у практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Концептуальні ідеї, на яких базується програма «Початкова школа: освіта для життя» (далі Програма), зумовлені ціннісно-смисловою парадигмою, а також особистісно зорієнтованим, суб’єктно-діяльнісним та компетентнісними науковими підходами, які утворили підґрунтя для визначення провідних напрямів реформування освіти:

  • покладання цінностей в основу освітнього процесу;
  • відмова від предметного поділу, глибинна (вертикальна і горизонтальна) інтеграція змісту освіти;
  • структурування програмового матеріалу у вигляді освітніх проектів;
  • засвоєння учнями знань про людину і світ шляхом самостійного пошуку, аналізу та практичної діяльності;
  • трансформація знань, умінь та вузько предметних компетентностей у здатності, сформовані шляхом усвідомлення життєвих цінностей.