Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу

Одним із основних пріоритетів програми «Початкова школа: освіта для життя»(далі Програма) є ціннісна парадигма, формування якостей і базових компетентностей дитини. Упровадження Програми сприятиме: становленню особистості молодшого школяра на основі пізнання навколишнього світу через усвідомлення себе як його частини, узгодження власних Читати далі …

Особливості організації начального процесу за Програмою

Наскрізною лінією Програми є інтегроване тематично-проектне навчання навколо соціокультурної теми / проблеми. Проектні тижні об’єднують блоки знань із різних освітніх галузей, тем навколо однієї теми/проблеми. Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних Читати далі …