Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу

Одним із основних пріоритетів програми «Початкова школа: освіта для життя»(далі Програма) є ціннісна парадигма, формування якостей і базових компетентностей дитини. Упровадження Програми сприятиме: становленню особистості молодшого школяра на основі пізнання навколишнього світу через усвідомлення себе як його частини, узгодження власних Читати далі …

Особливості організації начального процесу за Програмою

Наскрізною лінією Програми є інтегроване тематично-проектне навчання навколо соціокультурної теми / проблеми. Проектні тижні об’єднують блоки знань із різних освітніх галузей, тем навколо однієї теми/проблеми. Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних Читати далі …

Експериментальна програма «Початкова школа: освіта для життя»

З 1 вересня 2017 року в 44 школах м. Києва впроваджується експериментальна програма «Початкова школа: освіта для життя». Програмою передбачено реалізацію інтегрованого тематично-проектного навчання.  Спільний освітній простір учителя та учнів будується на основі інтеграції змісту освіти та видів діяльності навколо Читати далі …

Початкова школа: Освіта для життя

03 лютого 2017 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася закрита презентація освітнього проекту «Початкова школа: Освіта для життя». Фахівці Університету на чолі з ректором, доктором філософських наук, професором, академіком НАПН України Віктором Олександровичем Огнев’юком презентували освітній проект Міністру Читати далі …

Сучасна освіта має бути освітою для життя

Сучасна освіта має бути освітою для життя – це гасло всього цивілізованого світу. Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно використовуватися при вирішенні проблем, на які  багате сучасне життя. Концепція Нової української школи – ідеологія Читати далі …