Презентація проекту

 

Робоча група розробила абсолютно нову концепцію навчання в початковій школі. В основі якої лежить ціннісно особистісний підхід, який сприятиме цілісному розвитку учнів початкової школи.

В результаті навчання діти вчитимуться критично мислити, працювати в команді, вмітимуть та розумітимуть, як застосувати на практиці здобуті знання і вміння, а також матимуть сформовану цілісну картину світу. Навчання для учнів стає цікавим та евристичним, інноваційним. Також змінюється і роль самого вчителя. В процесі навчання він стає для учнів своєрідним провайдером, допомагає кожному учню проявити себе, розкрити їх таланти та здібності.