Особливості організації начального процесу за Програмою

Наскрізною лінією Програми є інтегроване тематично-проектне навчання навколо соціокультурної теми / проблеми. Проектні тижні об’єднують блоки знань із різних освітніх галузей, тем навколо однієї теми/проблеми. Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін та, водночас, розглядати аналогічний матеріал одночасно з різних боків за допомогою доцільних дидактичних засобів.

Основною формою організації освітнього процесу є тематичний проект, що побудований на основі глибинної вертикальної та горизонтальної інтеграції змісту Програми та передбачає практичну й дослідницьку діяльність учнів молодшого шкільного віку. Зміст та види діяльності освітнього проекту спрямовані на вирішення ключового проблемного питання, яке ставиться на початку проекту. Структура освітнього проекту передбачає такі етапи: підготовчий, дослідно-творчий, заключний. Тривалість кожного проекту у 1 класі становить 2-3 тижні.

Одиницею інтегрованого тематично-проектного навчання є проектний день, який має спільну тему та тематичне питання, що має бути вирішене протягом дня. Навчальний зміст інтегрується навколо проблемного питання.

Орієнтовна структура дня побудована за такими етапами: організаційний, пізнавальний, дослідницький, творчий, підсумковий.

Освітня галузь «Мовно-літературна» в експериментальній навчальній програмі є складником інтегрованого курсу «Освіта для життя» та представлена навчальним предметом «Українська мова та література». Часовий розподіл на вивчення української мови та літератури передбачає 6 годин інтегрованого навчання («Українська мова та література в інтегрованому курсі «Освіта для життя») та 1 годину для відпрацювання навчальних умінь учнів, що є складовими компетентності «Спілкування державною і рідною мовами». Основне змістове наповнення передбачено в інтегрованому курсі; програмовий зміст додаткової години визначається за експериментальною програмою «Початкова школа: освіта для життя».

В організації роботи над вивченням освітньої галузі «Математика» 3 години на тиждень планується у межах інтегрованого курсу «Освіта для життя»), а 1 година відводиться для відпрацювання навчальних умінь учнів як складової математичної компетентності. Зміст освітніх галузей «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережна», «Громадянська та історична» «Технологічна» представлений в інтегрованому курсі «Освіта для життя». Час на його вивчення у 1 класі компонується таким чином: 2 години на тиждень – на природничу, 1 година – на технологічну, 0,5 годин – на соціальну та здоров’язбережну; 0,5 годин – на громадянську та історичну освітню галузь.

Згідно з роз’ясненнями до експериментального навчального плану зміст мистецької освітньої галузі може бути реалізовано у такі способи: 1) інтегроване вивчення (1 година на тиждень у межах курсу «Освіта для життя» та 1 година на тиждень – як інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», що може проводити фахівець або вчитель початкової школи); 2) образотворче мистецтво вивчається у межах інтегрованого курсу «Освіта для життя», а музичне мистецтво – як окремий предмет (1 година на тиждень).

У межах організаційного етапу доцільною є проведення ранкових зустрічей, метою яких є створення спільного емоційного фону, налаштування на комунікацію та спільну діяльність, підготовка до сприйняття проблеми проектного дня. З цією метою можна використовувати різноманітні методи, прийоми та засоби для мотивації навчання, емоційного налаштування учнів на вирішення навчального завдання (такі вправи як «Привітання», «Комплімент», «Букет настрою», «Палітра емоцій», «Колір мого настрою», «Смайлик», «Я обираю настрій …», ігри «Вам повідомлення», «Подарунок», «У колі добрих друзів», «Скарбничка успіхів» тощо). Такі вправи дають змогу опанувати різноманітні соціальні та навчальні навички, об’єднують дитячий колектив. Під час підсумкового етапу інтегрованого тематично-проектного дня радимо застосовувати прийоми рефлексії, що дозволить удосконалювати навчальний процес, орієнтуючись на особистість кожного учня.

На основі експериментальної навчальної програми «Початкова школа: освіта для життя» вчитель складає календарно-тематичне планування, у якому визначає послідовність та тривалість окремих елементів навчальної діяльності (ігор, занять, уроків тощо). Особливий акцент робимо на автономії учителя у створенні планів, розподілі навчального часу та виборів способів організації діяльності учнів. Співвідношення часток освітніх галузей, що реалізуються в інтегрованому курсі під час проведення інтегрованих проектних занять, може бути перерозподілено протягом тижня/місяця залежно від мети та завдань інтегрованих тем, а також рівня готовності класу до опрацювання програмового змісту за умови дотримання сумарної кількості годин на кінець семестру/навчального року.

Навчально-пізнавальні заняття з дисциплін «Українська мова та література» (1 година на тиждень) та «Математика» (1 година на тиждень) є логічним доповненням інтегрованого курсу «Початкова школа: освіта для життя» та мають на меті роботу над формуванням пріоритетних навчальних умінь учнів. Планування цих занять здійснюється на основі Програми з урахуванням навчального матеріалу та конкретних очікуваних результатів у кожній освітній галузі, які висвітлені у кожному міні-проекті,

Календарно-тематичне планування складається на семестр у довільній, зручній для використання формі, з урахуванням навчальних можливостей учнів класу, погоджується на засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи, затверджується директором і слугує документом, який забезпечує умови для виконання навчальної програми. Водночас, протягом семестру, з урахуванням рівня опанування учнями програмового матеріалу , інших обставин, які організаційно впливають на освітній процес, учитель може вносити корективи до календарно-тематичного планування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *